4 เมษายน 2562 ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอนสั่งลุยลงพื้นที่กดดันคนเผาป่า

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_364902/

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทสจ.แม่ฮ่องสอน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 เปิดเผยถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการเผาป่าให้มากยิ่งขึ้น และยังมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฝังตัวในพื้นที่เป้าหมายที่พบการเผาป่ามากๆ ซึ่งเป็นการลงไปกดดันเพื่อขอความร่วมมือและป้องปราบไม่ให้เกิดการเผา และถ้าพบการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด